ENGLISH | 中文
主頁 | 公司簡介 | 產品 | 聯絡我們
   
       
       
   
         
 

歡 迎 瀏 覽 大 地 機 械 公 司

本公司於 2000 年在香港成立,本公司成員在木工機械行業內擁有超過 20 年的豐富經驗,我們經過多年時間於海外市場上建立了一個非常良好的銷售及採購網絡,並與國內企業亦有頻繁的聯系及生詫來往,故能成為一道良好的橋樑灌通中國及海外市場。

本公司承諾提供優質服務,達到以客為先的宗旨,並提供多元化及優質產品、配件、組件等。主要產品都通過 ( 歐盟 )CE 認證,如 G-TEKTEKNOMOTORVIRUTEX

   
         
   
   
      版權所有 不得轉載 大地機械公司.